26 maaliskuun, 2013

Pölli tästä -blogi on ideavarkaan apaja
Jari Parantainen

Entä jos naama on vino?

Tutkimusten perusteella 60–70 prosenttia meistä pitää symmetrisistä kasvoista. Reaktio ei ole tietoinen. Vain harvat koehenkilöt huomaavat tai myöntävät, että symmetria vaikuttaa heidän arvioihinsa. Ovatko symmetriset