Henkilölain (539/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

Päivitetty 15.1.2020

1. REKISTERINPITÄJÄ

Noste Oy
Keilaranta 1
02150 Espoo
Vaihde 0207 347 800
www.noste.fi & pollitasta.fi
Y-tunnus 105 7612-6

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA YHTEYSHENKILÖ

Tuotteistaja Jari Parantainen
Noste Oy
Keilaranta 1
02150 Espoo
Matkapuhelin 050 5229 529
Sähköposti [email protected]

3. REKISTERIN NIMI

Noste Oy:n asiakastietokanta

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Tietokanta sisältää Noste Oy:n koulutuksiin, valmennuksiin tai webinaareihin ilmoittautuneiden tai niistä lisätietoja pyytäneiden yhteystietoja. Lisäksi tietokanta sisältää Noste Oy:n koulutusten mahdollisten osallistujaehdokkaiden yhteystietoja. Tietoja käytetään ilmoittautumisvahvistusten, osallistumisohjeiden, koulutusmateriaalien ja uutiskirjeiden lähettämiseen sähköpostitse sekä markkinointimateriaalin lähettämiseen sähköpostitse tai postitse.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin sisältö koostuu Noste Oy:n palvelujen tilaajien, koulutuksien, valmennusten, projektien tai webinaarien osallistujista tai Noste Oy:n palveluista kiinnostuneiden asiakasehdokkaiden (verkkosivujen kautta tai sähköpostitse) ilmoittamista tiedoista. Lisäksi rekisteriä päivitetään Noste Oy:n koulutusten jälleenmyyjien ja järjestäjien ilmoittamien toteutuneiden osallistujalistojen perusteella.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Noste Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

8. TIETOJEN LUOVUTUS EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Noste Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa pilvipalveluna toimivassa asiakkuudenhallintajärjestelmässä, johon kirjaudutaan vahvan salasanan avulla ja kaksivaiheisesti. Tallennettuja tietoja pääsevät käyttämään vain Noste Oy:n työntekijät.

10. REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä tämän henkilötietoja. Lähetä kieltosi sähköpostitse tai muuten kirjallisena rekisteriasioista vastaavalle henkilöille (ks. kohta 2).