Harvard Business Review (3/2016) kirjoitti Queenslandin yliopiston professori William von Hippelin tutkimuksesta (juu ei, nimi ei ole aprillipilaa). Tulokset kertoivat, että mitä vikkelämmin koehenkilön pää toimii, sitä karismaattisemmalta hän muiden mielestä vaikuttaa.

Kyse oli siis nimenomaan nopeudesta – ei siis välttämättä älykkyydestä tai viisaudesta. Näin siitä huolimatta, että nopeus on myös yksi varmimmista älykkyyden oireista.

Von Hippelin mielestä me kaikki aistimme sen, että karsimaattiset ovat nopeita käänteissään. He vastaavat odottamattomilla tavoilla ja yhdistelevät asioita yllättävästi. Keskustelukumppani ei koskaan voi olla aivan varma, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Nopeus ei kuitenkaan näyttänyt olevan yhteydessä sosiaalisiin taitoihin yleensä – se liittyi vain karismaan.

Tutkimukseen osallistui 417 koehenkilöä. Joukko koostui pienistä ryhmistä, joiden jäsenet tunsivat toisensa entuudestaan. Jokainen joutui arvioimaan ystäviensä karsimaattisuutta. Lisäksi kaikki osallistuivat älykkyys- ja persoonallisuustesteihin.

Henkilöiden nopeutta tutkijat mittasivat 30 helpon kysymyksen tai tehtävän avulla. Koehenkilön tuli vastata mahdollisimman nopeasti esimerkiksi kehotukseen ”nimeä arvokas jalokivi”.

Sillä ei ollut merkitystä tutkijoiden kannalta, menikö vastaus oikein vai väärin. Kyse kun ei ollut tietokilpailusta.

Vastaus irtosi nopeilta 400 millisekunnissa. Hitailla siihen meni 900 millisekuntia.

Mitä nopeammin koehenkilö reagoi kysymyksiin, sitä todennäköisemmin hänen tuttunsa antoivat hänelle karismapisteitä.

Von Hippel pohti ilmiön taustaa. Hänen mielestään monet ongelmanratkaisua helpottavat henkiset taidot eivät välttämättä kehittyneet alun perin siihen tarkoitukseen.

Aivot saattoivat muotoutua nykymalliinsa pikemminkin siksi, että ihminen pärjäisi ryhmässä.

Nopeus on usein tärkeää, sillä olemme hyvin herkkiä huomaamaan, mikäli vastapuoli ei reagoi heti. Lyhytkin viive tai tauko viestittää, ettei keskustelukumppani ole samaa mieltä.

Mutta mitä karisma on? Miten Von Hippel määritteli termin?

Professori totesi, että karisma on kuin porno – sitä on vaikea kuvailla, mutta jokainen kyllä tunnistaa sen. Mutta selvästi käsite liittyy juuri siihen, että karismaattista henkilöä on vaikea ennakoida. Se tekee hänestä kiinnostavan.

Asia on ehkä helpompi hahmottaa päinvastaisen esimerkin avulla. Onko helposti ennakoitava ihminen kiinnostava – ja siis karsimaattinen? Jokainen tietää, että moinen tyyppi on kuolettavan tylsä.

Von Hippelin mielestä ihminen voi olla sekä karismaattinen että persläpi samanaikaisesti. Esimerkkinä tällaisesta henkilöstä hän käytti Donald Trumpia.

Karisma kumpuaa vikkelyydestä, joka tekee ihmisestä yllättävän – ja samalla kiinnostavan.


Ilmoittaudu seuraavalle Näin voitat tarjouskipailun -kurssilleni. Vedän sen tiistaina 5. huhtikuuta 2016 Rantasipi Airportissa Vantaalla.