Jos teet työstäsi hauskempaa, kasvaako tuottavuutesi? William Hart ja Dolores Albarracín päättivät etsiä vastauksen tähän mielipiteitä jakavaan kysymykseen*.

Ensimmäisessä kokeessa osallistujille näytettiin voittamiseen ja menestymiseen liittyviä sanoja. Sanat esitettiin niin nopeasti, että tietoinen tajunta ei ehtinyt reagoida. Seuraavaksi osallistujat tekivät tehtäviä, joiden tulokset mitattiin.

Osallistujat jakautuivat kahteen ryhmään. Tehokkuuteen liittyvien sanojen näyttäminen paransi selkeästi jo ennestään motivoituneiden osallistujien suorituksia.

Seuraavaksi tutkijat antoivat osallistujille sanallista hahmotuskykyä vaativan tehtävän. Kunkin koekaniinin työ keskeytettiin hetken kuluttua ja hänelle tarjottiin kahta vaihtoehtoa. Osallistuja saattoi joko jatkaa tehtävän ratkaisua tai siirtyä mielestään mukavamman tehtävän pariin.

Motivoituneet osallistujat jatkoivat tehtävän parissa. Heikommin pärjänneet vaihtoivat useimmiten tehtävää.

Tämä tulos oli maalaisjärjelläkin pääteltävissä ja odotettavissa. Mutta yllätys piilikin tutkimuksen seuraavassa vaiheessa.

Osallistujia valmisteltiin taas menestykseen liittyvillä sanoilla. Tällä kertaa seurannut vaikea sanallinen testi kuvailtiinkin hauskaksi harjoitukseksi.

Tulos käänsi odotukset päälaelleen. Tavoitteensa korkealle asettaneet ja motivoituneet osallistujat pärjäsivät paljon huonommin kuin aiemmin heikommat suorittajat.

Tutkimus osoitti, että huippumotivoituneelle tehtävän hauskuus on kuin punainen vaate. Se syö innostusta ja heikentää tuloksia olennaisesti.

Heikosti motivoituneella tekijällä lopputulos oli päinvastainen. Hauska tehtävä kannusti yrittämään selkeästi aiempaa enemmän. Eikä vaikutus näkynyt pelkästään motivaatiossa, vaan myös testitulokset paranivat kertaheitolla.

Tutkimus kertoo, miksi keskiarvoihin perustuva koulutus tuottaa huonoja tuloksia.

Jos koulutat asiakkaitasi tai työntekijöitäsi, älä tunge kaikkia samaan makkarakoneeseen. Mittaa ryhmän jäsenten osaaminen ja motivaatio etukäteen. Tee työnteosta hauskaa vain tarvittaessa.

* William Hart ja Dolores Albarracín: The effects of chronic achievement motivation and achievement primes on the activation of achievement and fun goals. Journal of Personality and Social Psychology 2009.